Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี)

Environment and Pollution Control Office 12 (Ubonratchatani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สคพ.12

ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ระหว่างวันที่ 17-27 กุมภาพันธ์ 2563

ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ระหว่างวันที่ 17-27 กุมภาพันธ์ 2563

ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ระหว่างวันที่ 17-27 กุมภาพันธ์ 2563