Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี)

Environment and Pollution Control Office 12 (Ubonratchatani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สคพ.12

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สคพ.12 ตั้งจุดให้บริการประชาชน ตั้งจุดให้บริการ และอำนวยความสะดวก เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี ณ อาคารสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี) ทั้งนี้ สคพ.12 ได้จัดเตรียมสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้บริการประชาชน ได้แก่ เครื่องดื่ม (น้ำดื่ม ชา กาแฟ) สเปรย์แอลกอฮอล์ ห้องน้ำ จุดพักรถ และมีการตั้งจุดตรวจวัดควันดำ ให้คำแนะนำแก่ประชาชน เพื่อสร้างมาตรการแรงจูงใจในการบำรุงรักษาสภาพเครื่องยนต์ และการใช้เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สคพ.12 ตั้งจุดให้บริการประชาชน ตั้งจุดให้บริการ และอำนวยความสะดวก เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี ณ อาคารสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี) ทั้งนี้ สคพ.12 ได้จัดเตรียมสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้บริการประชาชน ได้แก่ เครื่องดื่ม (น้ำดื่ม ชา กาแฟ) สเปรย์แอลกอฮอล์ ห้องน้ำ จุดพักรถ และมีการตั้งจุดตรวจวัดควันดำ ให้คำแนะนำแก่ประชาชน เพื่อสร้างมาตรการแรงจูงใจในการบำรุงรักษาสภาพเครื่องยนต์ และการใช้เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สคพ.12 ตั้งจุดให้บริการประชาชน ตั้งจุดให้บริการ และอำนวยความสะดวก เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี ณ อาคารสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี) ทั้งนี้ สคพ.12 ได้จัดเตรียมสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้บริการประชาชน ได้แก่ เครื่องดื่ม (น้ำดื่ม ชา กาแฟ) สเปรย์แอลกอฮอล์ ห้องน้ำ จุดพักรถ และมีการตั้งจุดตรวจวัดควันดำ ให้คำแนะนำแก่ประชาชน เพื่อสร้างมาตรการแรงจูงใจในการบำรุงรักษาสภาพเครื่องยนต์ และการใช้เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566

แกลเลอรี่