Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี)

Environment and Pollution Control Office 12 (Ubonratchatani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สคพ.12

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ดูทั้งหมด
การเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

การเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.12 ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักพยาบาล จำนวน 100 ห้อง ของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โดยมีนายแพทย์ปริญญา นพเก้า รองผู้อำนวยการด้านระบบบริการและสนับสนุนบริหาร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารฯ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารฯ ทั้งนี้ สสภ.12 ได้ให้คำแนะนำในการเตรียมมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองขณะทำการก่อสร้างอาคารฯ

29 พ.ค. 63