Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี)

Environment and Pollution Control Office 12 (Ubonratchatani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

บทความองค์ความรู้

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

7 ก.พ. 62

ฝุ่นละอองในบรรยากาศ

7 ม.ค. 62

การประยุกต์ใช้งาน Big data ในภาครัฐ

7 ม.ค. 62

มาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปากัน

3 ต.ค. 61

ร่วมมือร่วมใจลดใช้พลังงานไฟฟ้า โดยนางชนัญญา ภิราญคำ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

29 เม.ย. 62

แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทฟาร์มเลี้ยงสุกร โดย นางชนัญญา ภิราญคำ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

29 เม.ย. 62

7ไอเดียการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จำกัด โดยนายพัทธพงศ์ จันทร์ชมภู นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

19 เม.ย. 62

การเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยนางชนัญญา ภิราญคำ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

3 ต.ค. 61

โครงการความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนตามแนวทาง"ประชารัฐ" โดยนางสาววรรณภา ทองสีแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

จำนวนทั้งหมด 20 รายการ
1 2 3 >